Vissza az Éós főoldalára 

Az ókori kultúráktól a modern művészetekig – komplex múzeumi foglalkozások a Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiben

                                                                               
A TÁMOP-3.2.11/10–1/KMR–2010–0028 azonosító számú pályázat keretében 2011. szeptember 1-ével megkezdtük az Európai Uniós forrásból 13 329 490 forinttal támogatott projektünk megvalósítását.


A Szépművészeti Múzeum egymástól különböző nevelési-oktatási intézményeket vont be a projektbe, amelynek révén roma diákoktól kezdve gyengénlátó, valamint mozgásukban korlátozott gyerekeken keresztül különösen tehetséges diákoknak egyaránt biztosítunk foglalkozást. Összesen 11 fővárosi és Pest megyei partnerintézménnyel (óvoda, általános iskola, szakközépiskola, gimnázium) kötöttünk együttműködési megállapodást, amelyek keretében 23 féle foglalkozást tartunk összesen 108 alkalommal, 598 gyermeket vonva be a programba.

A projektet alapvetően az az igény hozta létre, hogy a különböző korosztályú és képességű gyermekeket megismertessük a múzeumlátogatás élményével, hogy közelebb hozzuk és „élővé” varázsoljuk a kiállított műtárgyakat, ezáltal a résztvevők élményszerűen ismerkedjenek a múzeumi közeggel, játszva tanuljanak a képzőművészet remekeiről, és az ott megszerzett ismeretanyag használható tudássá váljon számukra. A Szépművészeti Múzeumban folyó múzeumpedagógiai foglalkozások jellemzője ugyanis általánosan, hogy alapvető igényük a tudományos hitelesség. A múzeumpedagógia szimbiózisban működik az egyes gyűjteményekkel, szigorú tudományos kontroll alatt.  Az új tudományos eredmények vagy éppen az újonnan megszerzett műtárgyak a múzeumpedagógia közvetítésével bekerülnek a közkultúrába. Múzeumpedagógusaink fontos törekvése a művészetértő közönséggé nevelés.

 A most induló projekt keretében a csoportok egyéni igényeihez és adottságaihoz igazított programokat kínálunk a Szépművészeti Múzeum gyűjteményei által reprezentált korokhoz kötődően, így segítve elő a mélyebb ismeretszerzést és a komplex látásmód kialakulását. A tervezett foglalkozások szervesen kapcsolódnak az egyes oktatási intézmények pedagógiai programjához, a magyar, a történelem, illetve a rajz tantárgyak tanmenetéhez, és lehetőséget nyújtanak az iskolában szerzett ismeretek tágabb kontextusba helyezéséhez, kibővítéséhez, túllépve az egyes tantárgyak határain. Az eredeti műtárgyakkal való találkozás révén a gyerekek közelebb kerülhetnek más korok és tájak kultúrájához, a játékos, kreatív, élményszerű, együttműködést, kommunikációs készségeket, szocializációt fejlesztő feladatok segítségével. Egyes foglalkozások esetében a drámapedagógiai módszerek alkalmazása járul hozzá a személyiségfejlesztéshez és az esztétikai érzékenység fejlesztéséhez, valamint olyan újításokat is beépítettünk a programba, mint a külföldön már régebbi hagyományokra visszatekintő élő interpretáció módszere.

Az ókori foglalkozásokon az egyes kultúrákra jellemző túlvilághit, mitológia, mindennapi élet, a jellegzetes ábrázolási konvenciók kerülnek elő. A képtárban a kisebb korosztálynál a család, ünnepek, közlekedési eszközök és állatábrázolások, valamint a képeken elmesélt történetek alkotják a játékos foglalkozások főbb témaköreit. A középiskolás diákok bibliai témájú ábrázolásokkal, az egyes művészettörténeti korszakok sajátosságaival, a portrék világával ismerkedhetnek meg. Bővebben >>

A kiállítási foglalkozásokhoz változatos kézműves-alkotótevékenység társul. Az így elkészülő tárgyak segítik az elvont fogalmak megértését, a tanulók könnyebb azonosulását a témával

 

Partnerintézmények:

Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola

Batthyány Kázmér Gimnázium

Bimbó úti Tagóvoda

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium

Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma

Erkel Ferenc Általános Iskola

Gyengénlátók Általános Iskolája Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona

Kaji Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon

Németh László Gimnázium

Széchenyi István Általános Iskola

 

A projekt megvalósítási időszaka 2011. szeptember 1 - 2012. június 30-ig tart.

Kapcsolat:

Birkás Éva projektmenedzser

Szépművészeti Múzeum, 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

tel.: +36 1 469-7189  fax: +36 1 469-7178

e-mail: eos@szepmuveszeti.hu

 

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

tel.: +36 1 273 4250 e-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Vissza az Éós főoldalára

 

Bejelentkezés: