Erós-Dionysos-Thanatos
Visitatori salutem!

Az Erós - Dionysos - Thanatos című virtuális tárlat a klasszikus ókor, elsősorban is a görög, az etruszk és római művészet, valamint a kései antikvitás tárgyi emlékei révén mutatja be, hogyan ábrázolták az ókori művészetek az emberi sors fő aspektusait. A mintegy 110 művet bemutató kiállítás egységei a tárlat címét adó, az emberhez méltó élet legfontosabb szféráit a görög mitológia, az antik vallások nyelvén kifejező istenalakok köré szerveződnek. Erós a férfi és női szféra egymásba fonódásának kulcsfigurája; Dionysos, a lakomák, a mámor, az extázis világába, Thanatos pedig a halál birodalmába kalauzolja a látogatót.

A tárlatban szereplő, részben az Antik Gyűjtemény állandó kiállításán, részben a raktáraiban őrzött műtárgyakat a digitális technológia varázslatos lehetőségei rendezik közös kiállítássá. Közös terük tehát pusztán virtuális. Mégis, ebben a virtuális térben valós összefüggések, igazi kapcsolódások bemutatása válik lehetővé. Ezekből az összefüggésekből pedig olyan kérdésekre adott ókori válaszok rajzolódnak ki a kiállítás látogatója előtt, amelyekről neki magának is mindenképpen számot kell adnia.

2006. szeptember 22.